BENZINEMOTOR

Benzinemotor

Een benzinemotor of benzinemotor, bekend als een gasmotor, is een verbrandingsmotor met een vlam startmotor die ontworpen is om op benzine (benzine) en vergelijkbare onvoorspelbare brandstoffen te rijden.

Een benzinemotor of benzinemotor, bekend als een gasmotor, is een verbrandingsmotor met een vlam startmotor die ontworpen is om op benzine (benzine) en vergelijkbare onvoorspelbare brandstoffen te rijden.

In de meeste benzinemotoren worden gewoonlijk brandstof en lucht na compressie aan elkaar gekoppeld (hoewel sommige moderne benzinemotoren nu zuiger-directe benzine-inspuiting gebruiken

Het voormengen is al eerder in een katalysator uitgevoerd, maar nu wordt het bereikt door het injecteren van elektrisch bediende brandstof, behalve in kleine motoren, waar de kosten/het potentieel
Het probleem van de elektronica legitimeert de toegevoegde productiviteit van de motor niet op deze site motor-doctor.nl

De procedure staat in schril contrast met een dieselmotor bij het mengen van de brandstof en de lucht en bij het gebruik van vonk bevestigingsmiddelen om de ontsteking procedure te starten. In een dieselmotor wordt alleen lucht gecomprimeerd (en dus opgewarmd) en wordt de brandstof geïnfundeerd

Nikolaus August Otto ontwikkelde in 1876 de allereerste praktische benzinemotor in Duitsland.
In 1885 ontwikkelden de Duitse technici Gottlieb Daimler en Karl Benz een meest gebruikte energiebron voor auto’s.
De benzinemotor is een gecompliceerd stuk kit dat bestaat uit ongeveer 150 werkende onderdelen. Het is een motor met wederkerige cilinders waarin verschillende zuigen in cilinders zich op en neer verplaatsen. Een combinatie van brandstof en lucht wordt in de zuigerruimte gepompt en vonkt

Elektromagnetische/benzine-activeringsmechanismen (die ook op andere brandstoffen kunnen werken) zijn gewoonlijk afhankelijk van een variatie van een loodaccu en van een ontstekingsspoel om een elektrische hoogspanningslading te krijgen om de water brandstofmix in de motorkleppen op te wekken.

Aanvragen
Benzinemotoren hebben een dergelijk aantal toepassingen, waaronder
・ Motorbikes
・ Vliegtuig
Hoe een motor werkt
Elektrische motoren kunnen draaien op de cyclus van viertaktmotoren of tweetaktmotoren.
Tweetaktmotoren met twee slagen (één naar boven, één naar beneden) voor elke koppel convertor, afhankelijk van het tweetakt proces. Aangezien er geen directe inlaat- of uitlaat stokken zijn, is het van belang alternatieve methoden te gebruiken om de cilinders te reinigen. Bij een tweetakt-vonkontsteking is de meest gangbare methode om de neerwaartse beweging van de zuiger te gebruiken om de druk op de nieuwe lading in het carter te drukken, die vervolgens door de zuiger wordt geblazen.Kleine dichtheid, tweetaktmotoren met carter save waren minder energieefficiënt dan andere motortypen nadat de brandstof vóór het villen met de lucht was gemengd waardoor sommige van hen van de motor nacelle konden weglopen.

viertakt
Vier-taktmotoren, afhankelijk van het viertaktproces of het Otto-proces, hebben één koppel convertor per vier (omhoog-naar-neer) slagen die worden gebruikt in auto’s, grotere schepen, sommige fietsen, en verscheidene kleine vliegtuigen. In, zijn zij luider, krachtiger, en groter dan hun equivalenten met twee slagen.
op deze site worden de volgende stappen gezet :
1. Slag van de inname: absorptie van water en verdampte brandstof;
2. Druk Slag: gecondenseerde en ontvlamde brandstof vloeistof en -lucht;
3. Dikking van de oxidatie: de verbranding van brandstof en zuiger naar beneden wordt geduwd;
4. Slag van het uitlaatgas: de uitlaat wordt verwijderd.